Spiking (PreICO) – ALT SCOPE

Spiking (PreICO)

Get The Power of 1,000 Whales in Your Wallet


Ended


Token SPIKE
Price in preICO 1 SPIKE = 0.01 USD
Price in ICO 1 SPIKE = 0.01 USD
Country Cayman Islands
Whitelist/KYC KYC & Whitelist
Restricted areas USA, China, Korea, Ethiopia, Iran, Iraq, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Syria, Trinidad and Tobago, Tunisia, Vanuatu and Yemen
preICO start 09/05/2018
preICO end 31/12/2018
ICO start
ICO end
Go to Top