PlutusX (PreICO) – ALT SCOPE

PlutusX (PreICO)

Your Financial Ecosystem


Ended


Token PLTX
Price in preICO 1 PLTX = 0.105 USD
Price in ICO 1 PLTX = 0.105 USD
Country USA
Whitelist/KYC KYC & Whitelist
Restricted areas India, China, South Korea
preICO start 27/06/2018
preICO end 30/10/2018
ICO start 30/11/2018
ICO end 25/02/2019
Go to Top