CryptoCurve (PreICO) – ALT SCOPE

CryptoCurve (PreICO)

The Browser To Blockchain


Ended


Token CURV
Price in preICO 1 CURV = 0.16 USD
Price in ICO 1 CURV = 0.16 USD
Country UK
Whitelist/KYC KYC & Whitelist
Restricted areas USA, Canada, China
preICO start 01/05/2018
preICO end 30/10/2018
ICO start 30/10/2018
ICO end 30/11/2018
Go to Top