BigBang – ALT SCOPE

BigBang

BigBang


Ended


Token BBT
Price in preICO 1 ETH = 4,000 BBT
Price in ICO 1 ETH = 4,000 BBT
Country Estonia
Whitelist/KYC KYC
Restricted areas USA, China
preICO start 01/07/2018
preICO end 30/09/2018
ICO start 01/10/2018
ICO end 01/10/2018
Go to Top